Belépés - Regisztráció

 
 

 

EPO funkció a szünetmentes tápegységeknél.

Az EPO egy biztonsági funkció a szünetmentes tápegységekben. A hirtelen bekövetkező események okán szükséges vészleállítást teszi lehetővé, akár az épület távoli pontjairól vagy távolról. Az ilyen rendszerek jellemzője, hogy kifejezetten áramkimaradások idején gondoskodnak a fontosabb berendezések energiaellátásáról, így az épületek áramtalanításával azok még feszültség alatt maradnak. Bizonyos esetekben, pl. tűz, gázszivárgás, stb. kifejezetten fontos a teljes áramtalanítás, melyet az UPS EPO fukciójával lehet biztosítani a rákapcsolt rendszerek és így az épület fogyasztói felé. Ez ilyenkor elsődleges fontosságú, így minden egyéb beállítást felülbírál! Esetünkben ez azért fontos, mert a helyesen kiépített informatikai rendszert UPS-ek védik az adatvesztésektől.

Ennek bemutatását néhány lényeges kérdésre adott válasszal tudjuk ismertetni.


Mi az EPO funkció?
Az EPO (Emergency Power Off - vészleállító) egy biztonsági funkció, mely során a szünetmentest és a hozzá csatlakoztatott fogyasztókat egyetlen mozdulattal le lehet kapcsolni. Az EPO segítségével a szünetmentes azonnal leáll és nem kapcsol át akkumulátoros üzemmódba, még áramszünet esetén sem. Bizonyos területeken ez a funkció "Tűzvédelmi vészleállítás" néven ismeretes. 

Milyen esetben használják az EPO-t?
Az EPO funkciót épületek, épületrészek teljes áramtalanításakor használják, például épületben kialakult tűzesetkor, így az érkező tűzoltókat oltás közben nem érheti akkumulátoros üzemmódban működő UPS miatt áramütés, illetve a további károk egy része megelőzhető.

Miért fontos, hogy legyen az UPS-en EPO funkció?
Elsődlegesen azért, hogy egy vészhelyzetben gyorsan és távolról le lehessen állítani egy szünetmentes rendszert. Ilyen távoli leállítási pont kell legyen az épület vagy épületrész tűzvédelmi főkapcsolója. Ezzel balesetet és magát az áramütés veszélyét is el lehet kerülni. Jelenleg, az új kivitelezések során egyre magasabb követelményeket támasztanak a biztonság terén is. Ennek egyik része, hogy rendelkezzen az épületben üzemelő UPS rendszer EPO funkcióval. Ezt már sokszor a projektek kiírásakor megjelölik és az EPO funkció nélküli szünetmenetesek az elbíráláskor kizárásra kerülnek . Ennek hiányában a tűzoltóság sem adja ki az engedélyeket!

Mely szünetmentesek rendelkeznek EPO porttal a kínálatból?
Az Aplus kínálatából gyárilag a Plus-III-as sorozat 1kVA, 3kVA, 6kVA és 10kVA-es modelljei rendelkeznek EPO porttal. (Nem csak külön opcióként rendelhetőek!)

Aplus Plus-III 1KLR Aplus Plus-III 3KLR Aplus Plus-III 6KLR Aplus Plus-III 10KLR 

 

Hogy néz ki ez az EPO port?
Az EPO port egy kétpólusú csatlakozó aljzat, melyhez a gyengeáramú rendszerekben használt kéterű vezetékek legtöbbjét csatlakoztatni lehet.
         
 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Mit lehet csatlakoztatni a kéteres vezetékkel az EPO portra?
Általánosságban valamilyen elektromos kapcsolót vagy vészleállító nyomógombot, melyek legtöbbször rendelkeznek alapvető védelemmel a véletlen kapcsolás, leállítás ellen. Mi mindenképpen javasoljuk jól látható, megfelelő méretű kapcsoló alkalmazását, mely önmagában képes jelezni, hogy az UPS rendszer ki van kapcsolva.
Nyomógombokkal a vészleállítás oldható meg.
Kapcsolókkal biztosíthatjuk, hogy a rendszert ne is lehessen visszakapcsolni, csak annak visszaállítása után.

 

 

 

 

 

 

Hogyan kell használni az EPO-t a gyakorlatban?
Az EPO porttól egy kapcsolóig vagy vészleállító nyomógombig, egy kéteres vezetéket telepítenek, mely javasolt, hogy tűzjelző kábel felhasználásával történjen a színkód és feliratok miatt! A vészkapcsolót általában az áramtalanító kapcsolókat tartalmazó dobozba helyezik el. Indokolt esetben (pl.: tűzeset) normál eljárás, hogy az épületet áramtalanítják az oltás megkezdése előtt, hogy elkerüljék a zárlatot, áramütést, amit a tűz során szabaddá váló feszültség alatti vezetők vagy feszültség alá kerülő egyéb tárgyak, valamint az oltáshoz használt anyagok közvetve is eredményezhetnek.  Az áramtalanítás után az épületben működő szünetmentesek normál működésük alapján átkapcsolnak akkumulátor üzemmódba. Az ÁRAMTALANÍTÁS, az  EPO porthoz csatlakoztatott kapcsolóval vagy nyomógombbal hajtható végre, a szünetmentes áramforrások kimenetei így lekapcsolhatóak.

Milyen más területen jelent még megoldást az EPO?
Az EPO funkciót informatikai központok vészleállítására is gyakran alkalmazzák, hogy egy UPS-re csatlakoztatott szervercsoportot egy esetleges váratlan esemény miatt akár egyetlen, gyors gombnyomással le lehessen kapcsolni. Persze az ilyen vészleállító gombok könnyen elérhető ponton vannak elhelyezve, ezért különböző védelemmel látják el a véletlen vagy illetéktelen leállítások ellen.

Ha visszakapcsolom az EPO portra csatlakoztatott kapcsolót, akkor elindul újra a szünetmentes?
A szünetmentesek esetében az EPO-val való vészleállítás komoly esemény miatt következik be, így az EPO funkcióval leállított szünetmenteseket nagy általánosságban csak az UPS főkapcsolójával lehet visszakapcsolni a normál üzemmódba. Az EPO funkcióval csak leállítani, kikapcsolni lehet a szünetmentes tápegységek kimeneteit.
 

A kérdésekre adott válaszokkal világos fogalmunk lehet arról, hogy az EPO funkció mit takar és miért is fontos. De aki nem akar itt megállni, annak a folytatásban felvázoljuk, hogy milyen szempontok szerepelnek az EPO mellett a tűzbiztonság területén, hogy a téma fontossága még jobban ki legyen emelve.

 

Áramtalanítás a tűzvédelem során.
Az áramtalanítást épülettűz esetén, a tűzoltósággal egyeztetett helyen és módon kell kialakítani egy megfelelő kapcsolórendszerrel. Ezen kapcsolórendszernek alkalmasnak kell lennie a normál és a biztonsági fogyasztók külön-külön történő leválasztására. Központi szünetmentes tápegység esetén a szekunder oldal leválasztását is lehetővé kell tennie. Nagyobb épületek esetén az épület részeit tűzszakaszokra bontják. A kapcsolórendszernek biztosítani kell, hogy a különböző tűzszakaszok külön áramtalaníthatóak legyenek. Az áramtalanító kapcsolórendszert egy jól hozzáférhető helyen kell elhelyezni, amely viszonylag közel helyezkedik el a tűzoltóság érkezési, felvonulási területéhez. A kapcsolórendszernek a megfelelő jelölésekkel kell rendelkezni, amelyek egyértelműen megjelölik, hogy melyik kapcsoló, mely szakaszra vonatkozik (például nem szerepelhet olyan, hogy „X tűzszakasz”, hanem egyértelmű jelöléssel kell rendelkeznie: "Földszint, jobb oldali folyosó"). A kapcsolórendszernél alaprajz elhelyezése is szükséges, melyeken szerepelnek a tűzszakaszok, megnevezésekkel együtt.


Elektromos biztonsági fogyasztók.
Tűz esetén az épületben, bizonyos vészfunkciókat elektromos berendezések látnak el (pl.: szellőztető rendszer motorja, vészvilágítás).  Ezeknek a fogyasztóknak az elektromos áramot biztosítani kell az előre meghatározott időtartamra. Az első fontos mérlegelendő dolog, hogy az épület funkciója, bonyolultsága miatt szükséges-e a tartalék áramforrás biztosítása vagy a kétoldali elektromos betáplálás. De ettől függetlenül az elektromos vészberendezésekhez kétféle módon lehet az elektromos megtáplálást kiépíteni.

1. Az elektromos vezetékezést az igényeknek megfelelő időtartamig, tűzálló kábelezési és tartórendszerrel építik ki. Ezen a kábelezési rendszeren keresztül biztosítja, hogy az elektromos áram a vészberendezést működtesse akkor is, ha a vezetékrendszer lángoló tűz alatt lévő részeken halad keresztül.

2. Az elektromos vezetékezést tűzhatástól elzárt útvonalon keresztül vezetik. Ilyen útvonalak vagy területek például a füstmentes lépcsőházak.

Ezek mellett pedig arról is gondoskodni kell, hogy a nem tűzálló vészberendezések tűz általi megsemmisülése esetén a vészrendszer ne váljon működésképtelenné (pl.: a vészvilágító rendszer ne álljon le az egyik világítótest elégése esetén, például gerinckábelről leágaztatott világítótestekkel).

 

 

 

 

 

 

 

 

Tűzvédelmet és mentést segítő jelölések.

Egy tűzeset során a megfékezésnél, a tűzoltásnál kiemelten fontos, hogy a telepített rendszerek kellő gondossággal legyenek ellátva jelölésekkel. A tűzoltók számára minden tűzeset új területnek számít, ezért csak a szabvány, egyértelmű jelölések tudnak segítséget nyújtani a tűzoltási területtel kapcsolatban. A jelölések elhelyezése szükséges az áramtalanításhoz, a hő- és füstelvezetés vezérléséhez, a fali tűzcsapokhoz, pánik zárakhoz és ajtó vagy ablak vésznyitókhoz, valamint ide tartoznak a száraz oltóvezeték szekrények és a külső vízcsapok is. Külön figyelmet kell fordítani az áramtalanító, valamint hő- és füstelvezető rendszer kapcsolórendszerének megfelelő jelölésére, valamint bonyolultságuk esetén akár külön alaprajz biztosítására. Ezek az információk létfontosságúak a tűzoltást vezető számra, hogy ideálisan tudja koordinálni a mentést és a tűz oltását. A jelölések a kivitelezések utolsó fázisa szokott lenni. Sokszor a kivitelezők ezt már elhagyják és ezen jelölések elhelyezése elmarad, pedig életet menthet.

A rendszer kipróbálása a gyakorlatban.
A tűzvédelmi rendszerek kialakításánál jelentős probléma, hogy a rendszereket nem próbálják ki vagy összetettebb rendszerek esetén az egyes részrendszereket nem hangolják össze. Automata tűzjelző központok esetén az automatizmust a tűzeset helyére specifikálják. Például a folyosói füstelszívó rendszert csak a tűzeset szintjére és a felette lévő szintre érvényesítik és csak ezeken a szinteken nyílnak ki a füstelvezető nyílások. Fontos tényező még, hogy azok a vészberendezések, amelyek normál körülmények között működnek, működniük kell az épület vagy szakasz tűzvédelmi áramtalanítása esetén is, viszont teljes áramtalanítás esetén már nem működhetnek. Ezzel együtt a rendszerek kipróbálása az alapvető hibák kiszűrésére is alkalmas.  

Engedélyeztetés és dokumentáció.
A kivitelezőnek a használatba vétel előtt nyilatkoznia kell, hogy a berendezések és rendszerek megfelelnek-e a jóváhagyott engedélyezési tervben szerepelteknek, valamint jogszabályi követelményeknek, szabványelőírásoknak vagy eltérés esetén a hatósági engedélyeknek. A kivitelező ezeket sok esetben mérési jegyzőkönyvekkel támasztja alá. A mérések során fontos, hogy egyidejűség közben történjenek a mérések és nem csak külön, elszeparált részeknél. Például fali tűzcsap esetében a nyomás- és teljesítménymérésekor a jogszabály szerinti darabszám egyidejű használatát érdemes mérni vagy füstelvezető rendszer esetén az előírt egyidejű működés során kell az elszívott légmennyiséget mérni, például két folyosó esetén, mind a kettő együttes füstmentesítésekor. A tűzoltóságnak benyújtott jegyzőkönyvek esetében a nem megfelelő mérési adatok vagy helytelen mérési körülmények között mért értékek beadása teljességgel felesleges, ha azok nagy bizonyossággal nem mennek át az engedélyeztetési folyamaton. E mellett arra is figyelmet kell szentelni, hogy a mérési jegyzőkönyvek eredeti példánya kerüljön beadásra, ne egy másolati példány.

Balla László Gábor 
és Kiss Tamás

Agenda-Age Kft.

További ajánlott linkek az UPS témakörben:
UPS karbantartás, ellenőrzés
U
PS méretezés
Á
ramszünetekről
Teljes szünetmentes tápegységkínálat

Az Agenda-Age Kft.-ről

Kötelességüknek érzik, hogy az ügyfelek, leendő ügyfelek igényeinek megfelelően, illetve azok kiszolgálását, megvalósítását biztosító kiváló termékeket és szolgáltatásokat garantáljanak, a lehető legszélesebb kör számára elérhető módon.
>>Bővebben<<


Kapcsolat

H-1095 Budapest
Soroksári út 48. 8-as ép. fsz.

Tel: (06-1) 313-1073
Fax: (06-1) 210-9213
Email: info@agendaage.hu

A védjegyek és márkanevek a birtokosaik tulajdonában vannak.

Ahol másképp nem jelezzük, az oldalainkon megjelenő tartalmak a Creative Commons Attribution NonCommercial ShareAlike 2.0 licence szerint érhetőek el. A tartalmak szabadon másolhatóak, terjeszthetőek, megjeleníthetőek és előadhatóak, készülhet rájuk építve új alkotás, mindaddig, amíg az eredeti szerző neve feltüntetésre kerül, nem kereskedelmi tevékenységről van szó, és új tartalom esetén ugyanezen licenc vonatkozik arra is. Cikkeink, híreink és egyéb publikált anyagaink minden esetben a feltüntetett szerző tulajdonát képezik (amennyiben nincs feltüntetve, vagy anonim beküldésből származik, akkor az így cégünk tulajdonát képezi). Az oldalon megjelenő levelezőlista tartalmak és más hozzászólások azok szerzőinek véleményét tükrözik, melyekre azonosan, a fenti licenc feltételek vonatkoznak.