- Regisztráció

SZEMÉLYES ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az adatkezelő

személye, neve: Agenda-Age Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 48.
címe: 1095 Budapest, Soroksári út 48.
telefonszáma: (06-1) 313-1073
e-mail-címe: info@agendaage.hu
képviselője: Varga Noémi
képviselő telefonszáma: 06-70-5168271
képviselő e-mail-címe: varga.noemi@agendaage.hu

 

Az adatvédelmi tisztviselő

Az Agenda-Age Kft. nem alkalmaz adatvédelmi tisztviselőt.

 

Az adatkezelés célja:

A kezelt adatok

Adatkezelési cél

Alap adatok:

 • email cím,
 • értesítési név,
 • telefonszám,
 • cégnév,
 • adószám,
 • számlázási cím
 • természetes személyazonosító adatok
 • online értékesítés,
 • vásárlás és a fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése,
 • a felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás
 • a megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése
 • számlakiállítás, a fizetés lebonyolításának lehetősége
 • hírlevélre való feliratkozás esetén közérdekű információk és promóciós levelek küldése

Képzéshez kapcsolódó adatok:

 • cégnév,
 • számlázási cím,
 • adószám, postázási cím,
 • értesítési név,
 • email cím,
 • természetes személy-
  azonosító adatok,
 • adószám,
 • képzési adatok,
 • telefonszám.
 • kapcsolattartás, résztvevő azonosítása
 • képzésekre való regisztrációhoz
 • szolgáltatások teljesítéséhez
 • számlakiállítás, a fizetés lebonyolításának lehetősége
 • látogatási bizonyítvány kiállítása
 • adatszolgáltatás kötelezettsége a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer (Pest Vármegyei Kormányhivatal) részére

 

 

Az adatkezelés időtartama:

A személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig (a fiók törléséig) kezeli. Hozzájárulását visszavonhatja bármikor az info@agendaage.hu email címre küldött levelében.

A képzéshez kapcsolódó adatokat a 2013. évi LXXVII. jogszabály szerint 8 évig.

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelési, ill. feldolgozói tevékenység alapja: a 2013. év LXXVII. törvény a felnőttképzésről és annak végrehajtási rendelete.
A GDPR 6. cikk (1) b) pontja: „az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges”, (1) f) pontja: „az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges”. 

Számvit. tv. 169.§ (2) bekezdése és az Áfa tv. 169.§ alapján.

 

Az adatkezelésben részt vevő további személyek, szervezetek:

 • A 2013. év LXXVII. törvény a felnőttképzésről és annak végrehajtási rendelete alapján a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer (Pest Vármegyei Kormányhivatal) - Adatvédelmi tájékoztatója
 • Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA - Adatvédelmi tájékoztatója
  Google Analytics, Google Ads, Gmail for business, Google Drive
 • Futárszolgálatok

 

Személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Az Agenda-Age Kft. harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbít személyes adatokat.

 

Érintettek jogai:

Az érintettek – akiknek adatait az adatkezelő kezeli – kérelmezhetik a rájuk vonatkozó

 • személyes adatokhoz való hozzáférést (GDPR 15. cikk);
 • személyes adatok helyesbítését és törlését (GDPR 16–17. cikk);
 • személyes adatok kezelésének korlátozását (GDPR 18. cikk);
 • személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapják (GDPR 20. cikk).

Hozzájárulását bármikor módosíthatja az info@agendaage.hu email címre küldött levélben.

 

Az érintettek továbbá jogosultak arra, hogy a saját helyzetükkel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzanak személyes adataiknak kezelése ellen (GDPR 21. cikk).

 

Az érintettek jogosultak a felügyeleti hatósághoz [Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., postacíme: 1530 Budapest, Pf. 5.; telefonszáma: +36 (1) 391-1400; központi elektronikus levélcíme: ugyfelszolgalat@naih.hu] panaszt benyújtani.

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az Agenda-Age Kft. nem végez automatizált döntéshozatali tevékenységet, profilalkotást a személyes adatok vonatkozásában.

 

________________________________

A Weboldalunk teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldalunk előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalunkon található képi, illetve írásos tartalom egésze, vagy csak egy részének bármely formában történő másolása, átruházása, terjesztése, reprodukció létrehozása. Ezenkívül a nyilvánosság számára elérhetővé tenni, nyomtatott formában tárolni, amennyiben a személyes használat mértékét meghaladja. A weboldalunk, illetve annak tulajdonosa(i) olyan károkért nem tartozik, nem tartoznak felelősséggel, amelyek a weboldal használatával, hiányosságaival, hibáival, használhatatlanságával, rosszindulatú vírusok, tartalmak, adatátviteli hibáiból adódnak. Továbbá harmadik személy által publikált, információk, fájlok, irományok, nyomtatott anyagok, amelyek a weboldalunkkal kapcsolatban hozhatóak.

Általános információk: Jelen weboldal, ahol ezt az adatvédelmi nyilatkozatot, szabályzatot, tájékoztatót olvassa a jelenlegi felhasználó, (továbbiakban: weboldalunk, weboldal) oldalain és aloldalain megjelenő adatok, információk, feltételek kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért felelősséget nem vállalunk. A weboldalunkon elhelyezett információkért, illetve a weboldalunkról elérhető további más tulajdonban lévő weboldalak információiért felelősséget nem vállalunk és nem ellenőrizzük a tartalmi helyességét, helyt-állóságát, illetve aktualitását. A weboldalunk megtekintésével, letöltésével a látogató elfogadja a weboldalunkon elhelyezett adatvédelmi nyilatkozat feltételeit, meghatározott pontjait. Amennyiben nem ért egyet feltételeinkkel a weboldalt hagyja el és ne látogassa.

Az adatvédelmi irányelvek felelőse a weboldal domain címének igénylője. A weboldalunkra látogató felhasználó, elfogadja, hogy a weboldalon feltüntetett partnerek, linkek tulajdonosai felhasználhatják a személyes adatait üzletszerzés céljából.

További tájékoztatás: Ip címét, és internetes elérhetőségeit a weboldalunk látogatása alkalmával a böngészőn keresztül tárolhatja a szerver kiszolgáló információ technológiai rendszere, különböző forgalmi, látogatottsági statisztikák készítése, rosszindulatú vírusok, tartalmak, támadások beazonosítása végett és az adatok feldolgozása céljából az adatfeldolgozó információ technológiai rendszer, vagy személy részére átadja.

 

Cookie (süti) használatról

A cookie-k („sütik”) olyan rövid szöveges fájlok, amelyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógép vagy mobiltelefon böngészőjében. A cookie-k nem csatlakoznak az Ön rendszeréhez, és nem károsítják az Ön fájljait. A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző bezárásával automatikusan törlődik. Annak érdekében, hogy weboldalunk a lehető leghatékonyabban működjön, mi is cookie-kat használunk. A cookie-k által egy honlap felismeri a visszatérő felhasználókat, valamint lehetővé teszik számunkra, hogy adatokat gyűjtsünk felhasználóink viselkedéséről, például arról, hogy Ön melyik országban csatlakozott weboldalunkhoz, milyen böngésző szoftvert és operációs rendszert használ, mi az IP-címe, milyen oldalakat tekintett meg honlapunkon, mely funkciókat használta, megjegyezze a bejelentkezés állapotát és egyéb felhasználói beállításokat. A sütik letiltása, törlése vagy használatuk korlátozása esetében azonban előfordulhat, hogy a weboldal funkciói nem fognak megfelelően működni.

Személyes azonosításra alkalmas adatokat nem gyűjtünk, kivéve, ha azokat Ön önként adja meg. Az adatokat honlapunk továbbfejlesztéséhez, látogatottságunk elemzéséhez, reklámstratégiánkhoz, statisztika készítésre használjuk fel. A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri. Utóbbi szolgáltatás használata során olyan nem személyes adatok kerülnek továbbításra, amelyek az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi tájékoztatóját itt olvashatja: www. google.hu/policies/privacy. A média cookie-k segítségével képes videókat megtekinteni az oldalon. Olyan harmadik fél által nyújtott funkciók használják, mint a YouTube. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.
Amennyiben a süti (cookie) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja.

Kapcsolatfelvétel: Ha Önnek bármilyen kérdése, megjegyzése vagy aggodalma van ezzel a cookie / süti használati, adatvédelmi szabályzattal vagy a webhely adatgyűjtési eljárásaival kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a honlapunkon található elérhetőségeink egyikén!

 

 

Dátum

2018.05.25.

Változás időpontja: 2023.03.24.