- Regisztráció

Környezetvédelmi szempontok

Az akkumulátorokról tudnunk kell, hogy nélkülözhetetlen voltuk mellett komoly veszélyt is jelentenek.

Környezetszennyezési veszélyek: 

Jellemzően sok információ kapcsolódik ehhez a címszóhoz. A bekezdés címére kattintva, a "Veszélyes hulladékok és alkatrészek" 

 

Az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 4. §(2) bekezdése szerinti fogyasztói tájékoztató.

 

UPS áramforrások felhasználói számára:


A savas ólom akkumulátorokban felhasznált anyagoknak különböző kockázatai lehetnek a környezetre és az emberi egészségre, így ezen áramforrásokat hulladékká válásuk után mindenképpen veszélyesnek kell tekinteni.
Negatív környezeti és egészségügyi hatásuk miatt nagyon fontos az UPS akkumulátorok megfelelő kezelése, a bennük lévő toxikus nehézfémek és vegyületeik miatt! A környezeti és egészségügyi kockázat annál nagyobb, minél több kerül ki ezekből az anyagokból a környezetbe. 

A hulladékká vált akkumulátorok környezetbe kijutása történhet illegális elhagyással, kidobással, a települési hulladék nem megfelelő lerakásával, vagy a települési hulladéklerakó megsérülése következtében. Ilyen esetekben az áramforrások fémtartalma a talajba kerül és nedvesség hatására olyan vegyületté alakul, amely a talajvízzel vándorolni kezd, bejut a táplálékláncba és súlyos mérgezéseket okozhat. 

A fentiek elkerülendők, az akkumulátorokat hulladékká válásukat követően gyűjtsük más hulladéktól elkülönítve és vegyünk részt az egyre szélesebb körben rendelkezésre álló begyűjtőrendszerbe! 
Ezzel csökkenthető a környezetbe kikerülő veszélyes anyagok okozta egészségügyi kockázat és lehetővé válik a hasznos alkotók visszanyerése is.

Feleslegessé vált UPS akkumulátorait hozza el hozzánk!  >>
A gyűjtőpontunkon összegyűlt akkumulátorokat elszállíttatjuk egy hatósági engedéllyel rendelkező létesítménybe, ahol az előírásoknak megfelelően történik meg az újrahasznosításuk.

Hasznos tudni, hogy azok az akkumulátort forgalmazó kereskedők, akik a koordináló szervezetek begyűjtői hálózatába tartoznak, visszafogadják a kimerült, feleslegessé vált áramforrásokat. Ez a visszafogadás INGYENES és a kereskedő nem kötheti a visszavételt új termék vásárlásához.
A vásárolt akkumulátoron minden esetben megtalálható egy keresztben áthúzott kuka, amely azt jelenti, hogy ne dobja a kukába a kimerült, feleslegessé vált áramforrását, hanem vegye igénybe az elkülönített begyűjtési rendszert! 

Amennyiben elhozza hozzánk tönkrement UPS akkumulátorait, Ön is hozzájárul ahhoz, hogy csökkenjen a környezetünk szennyezése!