- Regisztráció

SZEMÉLYES ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ BESZÁLLÍTÓKNAK

 

Az adatkezelő

személye, neve: Agenda-Age Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 48.
címe: 1095 Budapest, Soroksári út 48.
telefonszáma: (06-1) 313-1073
e-mail-címe: info@agendaage.hu
képviselője: Varga Noémi
képviselő telefonszáma: 06-70-5168271
képviselő e-mail-címe: varga.noemi@agendaage.hu

 

Az adatvédelmi tisztviselő

Az Agenda-Age Kft. nem alkalmaz adatvédelmi tisztviselőt.

 

Az adatkezelés célja:

A kezelt adatok

Adatkezelési cél

Alap adatok:

 • email cím,
 • értesítési név,
 • telefonszám,
 • cégnév,
 • adószám,
 • számlázási cím
 • vásárlás és a fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése,
 • a felhasználó beazonosítása és a vele való kapcsolattartás
 • számlakiállítás, a fizetés lebonyolításának lehetősége
 • beszerzések szabályszerű és jogszerű lebonyolítása
 • a szerződéses jogviszony létrehozásának és fenntartásának elősegítése

 

Az adatkezelés időtartama:

A személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Hozzájárulását visszavonhatja bármikor az info@agendaage.hu email címre küldött levelében.

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelési, ill. feldolgozói tevékenység alapja: a 2013. év LXXVII. törvény a felnőttképzéséről és annak végrehajtási rendelete. A GDPR 6. cikk (1) b) pontja: „az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges”, (1) f) pontja: „az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges”. 
Számvit. tv. 169.§ (2) bekezdése és az Áfa tv. 169.§ alapján.

 

Az adatkezelésben részt vevő további személyek, szervezetek:

Az Agenda-Age Kft. nem közli a személyes adatokat más természetes vagy jogi személlyel, ügynökséggel vagy bármely egyéb szervvel.

 

Személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Az Agenda-Age Kft. harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbít személyes adatokat.

 

Érintettek jogai:

Az érintettek – akiknek adatait az adatkezelő kezeli – kérelmezhetik a rájuk vonatkozó

 • személyes adatokhoz való hozzáférést (GDPR 15. cikk);
 • személyes adatok helyesbítését és törlését (GDPR 16–17. cikk);
 • személyes adatok kezelésének korlátozását (GDPR 18. cikk);
 • személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapják (GDPR 20. cikk).

Hozzájárulását bármikor módosíthatja az info@agendaage.hu email címre küldött levélben.

 

Az érintettek továbbá jogosultak arra, hogy a saját helyzetükkel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzanak személyes adataiknak kezelése ellen (GDPR 21. cikk).

 

Az érintettek jogosultak a felügyeleti hatósághoz [Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., postacíme: 1530 Budapest, Pf. 5.; telefonszáma: +36 (1) 391-1400; központi elektronikus levélcíme: ugyfelszolgalat@naih.hu] panaszt benyújtani.

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az Agenda-Age Kft. nem végez automatizált döntéshozatali tevékenységet, profilalkotást a személyes adatok vonatkozásában.

 

Cookie (süti) használatról

A cookie-k („sütik”) olyan rövid szöveges fájlok, amelyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógép vagy mobiltelefon böngészőjében. A cookie-k nem csatlakoznak az Ön rendszeréhez, és nem károsítják az Ön fájljait. A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző bezárásával automatikusan törlődik. Annak érdekében, hogy weboldalunk a lehető leghatékonyabban működjön, mi is cookie-kat használunk. A cookie-k által egy honlap felismeri a visszatérő felhasználókat, valamint lehetővé teszik számunkra, hogy adatokat gyűjtsünk felhasználóink viselkedéséről, például arról, hogy Ön melyik országban csatlakozott weboldalunkhoz, milyen böngésző szoftvert és operációs rendszert használ, mi az IP-címe, milyen oldalakat tekintett meg honlapunkon, mely funkciókat használta, megjegyezze a bejelentkezés állapotát és egyéb felhasználói beállításokat. A sütik letiltása, törlése vagy használatuk korlátozása esetében azonban előfordulhat, hogy a weboldal funkciói nem fognak megfelelően működni.

Személyes azonosításra alkalmas adatokat nem gyűjtünk, kivéve, ha azokat Ön önként adja meg. Az adatokat honlapunk továbbfejlesztéséhez, látogatottságunk elemzéséhez, reklámstratégiánkhoz, statisztika készítésre használjuk fel. A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri. Utóbbi szolgáltatás használata során olyan nem személyes adatok kerülnek továbbításra, amelyek az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi tájékoztatóját itt olvashatja: www. google.hu/policies/privacy. A média cookie-k segítségével képes videókat megtekinteni az oldalon. Olyan harmadik fél által nyújtott funkciók használják, mint a YouTube. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.
Amennyiben a süti (cookie) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja.

Kapcsolatfelvétel: Ha Önnek bármilyen kérdése, megjegyzése vagy aggodalma van ezzel a cookie / süti használati, adatvédelmi szabályzattal vagy a webhely adatgyűjtési eljárásaival kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a honlapunkon található elérhetőségeink egyikén!

 

 

Dátum

2018.05.25.

Változás időpontja: 2023.03.24.