- Regisztráció

 

Optikai Konverterekről

Olyan eszközök összessége a mi esetünkben, melyek optikai kábeleken történő jeltovábbítást tesznek lehetővé. Az általuk fogadott valamilyen más fizikai jellemzőkkel rendelkező jeleket optikai impulzusokká, majd a távoli oldalon visszaalakítva azokat küldi tovább.

A konverterek által optikai szálon továbbított jelei lehetnek:

 • Ethernet hálózatok réz kábelen kapott adatcsomagjai, 10Mbps, 100Mbps, 1000Mbps, azaz 1Gbps vagy akár 10000Mbps, azaz 10Gbps sebességgel
 • Biztonsági kamerák analog vagy digitális képinformációi
 • HDMI formátumú video és audio információk (pl. kivetítőfalak, házimozi, rendezvények...stb.)
 • AUDIO, azaz hang-adat (analóg/digitális) jelek
 • Keverőpultok és világítástechnikai vezérlés
 • RS232, RS422, RS485,
 • Telefonvonal, PSTN kapcsolat,
 • Az előbbieket számban, és eltérő típusban egy eszközben egyesítő multiplexerek
 • stb.

Cégünk az imént felsorolt feladatokat ellátó optikai konverterek biztosításával tud a sokszor szinte megoldhatatlannak tűnő feladatok kivitelezésében segíteni.

 

Kapcsolat "jóság" átviteli funkciók bemutatása

Ezalatt a különböző linkek, kapcsolatok egymás felé történő áthatásai és beállításai alapján már bevett elnevezések és működési módok értendők. Ezek érdemben, nagy mértékben nem térnek el egymástól, szerepük egyértelműen abban áll, hogy az optikai link vonatkozásában egy alapvető problémát oldjanak meg.

Az alapvető probléma:
Az optikai kapcsolat alapvetően 3 részre oszlik. Ez a tagolódás, ha "A" és "B" végpont közötti kapcsolatra értelmezzük;

 • "A" pont és az "A " oldali optikai konverter közötti, általában ethernet adatkapcsolat, (1-es szakasz)
 • az " A" oldali optikai konverter és a "B" oldali optikai konverter közötti kapcsolat, (2-es szakasz)
 • "B" oldali optikai konverter, és "B" oldali végpont közötti adatkapcsolat (3-as szakasz).

A hagyományos optikai konverterek esetében az egyes szakaszok, mondhatni önálló élettel rendelkezve működtek, így nem lehetett egykönnyen kideríteni a hiba valódi okát és helyét. Amennyiben a szakasz fizikai és adatkapcsolati alapja felépült, azt így hibátlannak és teljesnek jelezte annak ellenére, hogy a másik két szakasz adott esetben valamilyen okból nem épült fel. Így az alábbi egyszerű módszerek kerültek kialakításra, és az alábbi névhasználatokkal találkozhatunk: LLP, LFP, LLCF, LLR, stb.

LLP - Kapcsolat Vesztés Visszajelzése
(Link Loss Pass Through)

LFP - Kapcsolat Vesztés Visszajelzése
(Link Fault Pass Through)
Távoli menedzsment esetén lehet látni, hogy hiba van a vonalon.
Ezt a funkciót alapvetően a probléma megoldása során használják. A probléma jellemzően az, hogy amikor az optikai link valamely oldalán a hozzá kapcsolódó eszközzel a kapcsolat megszakad, a másik oldalon fennmaradt hibátlannak tűnő kapcsolat (link) alapján, a csomagok továbbra is továbbításra kerülnek, de válasz nyilvánvalóan nem érkezik. Ezzel a megoldással biztosítható, hogy könnyen behatárolhatóvá váljanak a hibák az ilyen kapcsolatok esetén is. 

LLCF - Link Veszteségek Tovább-, Előre-vitele
(Link Loss Carry Forward)
Amikor az eszköz kapcsolódik a konverterhez és ez a kapcsolat elveszik (megszakad), akkor a konverternek az optikai linkje is szétkapcsolódik, így a túloldali kapcsolaton is látszani fog a kapcsolat hibája, vagy hiánya. Ez mindkét oldalon jelzi, hogy az átvitelben valahol hiba van.

Ha az 1-es, vagy a 3-as szakasz kapcsolata megszakad, úgy a 2-es szakasz kapcsolatát is lebontottnak mutatja és le is bontja az eszköz. Ez az LLCF funkció beállítását tekintve eltérhet a különböző gyártóknál. Gyakran alapértelmezett állapot szerint így működnek az optikai konverterek.

LLR - Kapcsolat Vesztés Visszajelzése
(Link Loss Return)
Amikor az eszköz kapcsolódik a konverterhez, és az optikai kapcsolat megszakad, a konverter leválasztja a kapcsolatot is mint átvitelt, így egyértelművé teszi a végpontokon is a kapcsolat létének hiányát. Vagyis, ha a 2-es szakasz kapcsolata megszűnik, akkor az 1-es szakaszt, és a 3-as szakaszt is lebontja. Ez a funkció általában engedélyezhető, vagy tiltható a konvertereken.

 

Tekintse meg konverter kínálatunkat weboldalunkon!

 Megnézem a webáruházban