- Regisztráció

 

Teljesítménynyilatkozat

Declaration of Performance (DoP)

 

2013. július 1-től életbe lépő, az építési termékek forgalmazására vonatkozó, harmonizált feltételeket megállapító, 2011. március 9-én kiadott 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet (CPR). A rendelet szerint a harmonizált szabvánnyal lefedett építési termékek gyártója köteles teljesítménynyilatkozatot adni a 2013. július 1. után forgalomba hozott termékéhez. A többi termék esetében, ha a gyártó európai műszaki értékelést (ETA) készíttet valamely kijelölt műszaki értékelő szervezettel, akkor az a termék is a rendelet hatálya alá kerül, és ő is köteles a teljesítménynyilatkozat kiállítására.

A 305/2011/EU rendelet (CPR) csak forgalmazási feltételeket szabályoz, míg a felhasználási, azaz betervezési és beépítési feltételek szabályozása nem esnek a hatálya alá. Ennek a kimaradt területnek a szabályozásával a közelmúltban megjelent és hatályba lépett 275/2013 (VII.16.) Kormányrendelet foglalkozik, amely a CPR kiegészítésének tekintendő. A kormányrendelet előírja, hogy minden építési termék teljesítményét, néhány, a rendeletben megfogalmazott eset kivételével, kötelező teljesítménynyilatkozattal igazolni a beépítés feltételeként. A kormányrendelet által így a teljesítménynyilatkozat kiállításának kötelező jellege a harmonizált szabvánnyal lefedett termékeken túl kiterjed – a kivételeket leszámítva – az összes építési termékre.

 

A Teljesítménynyilatkozat fő célja, hogy segítségével a partner és felhasználó össze tudja hasonlítani a piacon rendelkezésre álló különböző termékeket közös, jól definiált, mérhető elemeken keresztül és így be tudja azonosítani, melyik termék használható leginkább a speciális követelményéhez.

A teljesítménynyilatkozatnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

 • a termék típusa, egyedi azonosító kódja;
 • a termék azonosítására szolgáló típus-, tétel- vagy sorozatszám, amelyet a terméken kell feltüntetni;
 • a harmonizált szabvány, illetve műszaki értékelési dokumentumnak megfelelő rendeltetése(k);
 • a gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, védjegye, valamint értesítési címe;
 • az adott esetben meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe;
 • teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer(ek);
 • az egyes alapvető jellemzők értékelésére használt harmonizált szabvány, illetve műszaki értékelési dokumentum alapján, a megadott rendszerben elvégzett feladatok leírása, a kiadott tanúsítvány megnevezése, az értékelést és ellenőrzést végző bejelentett szervezet neve és azonosító száma;
 • az egyes alapvető jellemzők értékelésére használt harmonizált szabvány, illetve műszaki értékelési dokumentum hivatkozási száma és kibocsátási dátuma;
 • az adott esetben felhasznált egyedi műszaki dokumentáció hivatkozási száma, valamint azok a követelmények, amelyeknek a gyártó szerint a termék megfelel;
 • a rendeltetés(ek) vonatkozásában a harmonizált szabvány, illetve műszaki értékelési dokumentum szerinti alapvető jellemzők jegyzéke;
 • az alapvető jellemzők közül legalább egynek (relevánsnak) a teljesítménye, amelyet szintekkel, osztályokkal vagy leírással kell megadni;
 • azon jellemzők esetében, amelyre nincs meghatározott teljesítmény, az NPD betűk írandók (NPD = No Performance Determined);
 • az adott alapvető jellemzőt tartalmazó harmonizált szabvány, műszaki értékelési dokumentum, illetve egyedi műszaki dokumentáció hivatkozási száma és dátuma.

A teljesítménynyilatkozat végén a gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének nyilatkoznia kell, hogy a termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek (név, beosztás, kiállítás helye, dátuma, aláírás).

 


A kábelek lényeges terméktulajdonságai, amelyet a teljesítménynyilatkozatnak tartalmaznia kell. 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 1. melléklet

 

Adatátviteli kábelek tűzvédelmi osztályai, alosztályai

Az MSZ EN 13501-1:2019-ben leírtak szerint

 

Tűzállósági fokozatok: FcaEcaDcaCcaB2caB1caAca

Füstkibocsátási fokozatok: s3s2s1

Égve csepegés: d2d1d0

Égéstermék savassága: a3a2a1

 

 

Forrás linkek

Az 305/2011/EU rendelet szövege itt olvasható

A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szövege itt olvasható